Esmu Latvijā un darba meklējumos!

Saistītie raksti


Lūk atbilde no darba intervijas un izskatās, ka visur ir viens un tas pats DiSC tulkojums latviešu valodā. Neslēpšu, ka rezultāts pārsteidza, jo vārds “perfekcionists” man asociējās ar citām īpašībām. Mūžu dzīvo, mūžu mācies.

Perfekcionista uzvedības modelis

 • Mērķis: Stabilitāte; iepriekš paredzami sasniegumi.
 • Vērtē citus pēc: Precīziem standartiem; spējas strādāt patstāvīgi.
 • Ietekmē citus ar: Uzmanības pievēršanu detaļām; rūpību; neatlaidību; tiekšanos uz rezultātu efektīvu sasniegšanu.
 • Vadības stils: Skaidru mērķu izvirzīšana; orientēts uz rezultātu; ievērojot procedūras.
 • Organizācijas vērtības: Apzinīgs; saglabā pieņemtos standartus; kvalitātes kontrole.
 • Par daudz izmanto: Procedūras un savu darbību kontroli; paškritiku; pārmērīga atkarība no cilvēkiem, darba rezultātiem un procesiem, kas bijuši iedarbīgi pirms kāda laika.
 • Spiediena ietekmē: Kļūst taktisks, diplomātisks; cenšas saglabāt neitrālu pozīciju; piekāpīgs.
 • Baidās no: Naida un konfliktiem; neziņas.
 • Kā paaugstināt savu efektivitāti: Esiet elastīgs savā pozīcijā; censties paskatīties no citu cilvēku pozīcijas; vairāk uzticieties un darbojieties neatkarīgi; vairojiet ticību sev kā vērtīgai personai
 • Kā efektīvi komunicēt (ar respondentu): Būt atvērtam, patiesam; skaidri un tieši nodot informāciju, argumentējot to ar faktiem un skaitļiem.
 • Motivācija: Stabilitāte un sakārtotība, gan darbā, gan privātajā dzīvē.
 • Riski: Var būt grūtības pieņemt lēmumus un uzņemties iniciatīvu; cenšas saglabāt stabilitāti un nemainību.

Nepieciešamais atbalsts risku novēršanai: Uzticēšanās; iedrošināt, uzsverot respondenta nozīmību organizācijai; parādīt ieguvumus, ko dod izmaiņas.

Perfekcionisti ir sistemātiski, precīzi domātāji un darba veicēji, kas cenšas sekot procedūrām gan savā personīgajā, gan darba dzīvē. Izteikti apzinīgi, viņi ir čakli darba veikšanā, kas prasa pievērst uzmanību un precizitāti detaļām. Tā kā viņi vēlas stabilus apstākļus un paredzamas darbības, Perfekcionisti jūtas visērtāk skaidri noteiktā darba vidē. Viņi vēlas precīzas norādes par veicamo uzdevumu, par izpildes laiku un kā darbs tiks novērtēts.

Perfekcionisti var iestigt lēmuma pieņemšanas procesa sīkumos, līdz ar to reizēm var būt grūtības ar lēmumu pieņemšanu. Viņi var pieņemt galvenos lēmumus, bet viņi var saņemt arī kritiku par patērēto laiku, iegūstot un analizējot informāciju pirms lēmuma pieņemšanas, jo svarīgi, lai pieņemtais lēmums būtu pārdomāts un pareizs. Lēmumu pieņemšanā Perfekcionisti lielākoties balstās uz savām zināšanām un iekšējo pārliecību, svarīgi, lai pieņemtais lēmums būtu labvēlīgs visām iesaistītajām pusēm. Kaut arī viņiem patīk izzināt vadītāju uzskatus, Perfekcionisti riskē situācijās, kad viņu rīcībā ir fakti, kurus viņi var interpretēt un lietot, izdarot slēdzienus.

Perfekcionisti novērtē sevi un citus pēc precīziem standartiem konkrētu rezultātu sasniegšanā, stingri ievērojot izstrādātās darba veikšanas procedūras. Šī apzinīgā attieksme pret standartiem un kvalitāti ir derīga organizācijai, tomēr Perfekcionisti var pārmērīgi augstu noteikt savu vērtību pēc tā, ko viņi dara un nevis pēc tā, kādi viņi ir kā cilvēki. Patiesa novērtēšana, pieņemot to, kas viņi ir, var paaugstināt viņu pašpaļāvību. Komunikācijā ar Perfekcionistiem ir jābūt atvērtam un patiesam, ja kaut kas ir apsolīts, tas ir jāizpilda, tas ir pamats, lai veidotos uzticamas attiecības. Perfekcionisti augstu vērtē stabilitāti gan darbā, gan privātajā dzīvē, tas arī ir mērķis uz ko viņi tiecas.

Tiem, kuru vēlas noskaidrot savu tipu, var mēģināt testu aizpildīt angļu valodā: 123test.com/disc-personality-test un ieraksti komentārā kurš sanāca!

DiSC tests
DiSC tests

Man dominējošs visos testos ir C

Spēja pielāgoties – attiecībā uz struktūru organizācijā un darba pienākumu pildīšanu. Personas ar augstu C līmeni ir spējīgas pielāgoties dažādiem noteikumiem, likumiem un struktūrām. Viņus varētu raksturot kā precīzus un akurātus, kam patīk darbu paveikt perfekti jau ar pirmo reizi. Viņiem piemīt piesardzība, rūpība, reizē prasīgums pret citiem un sistemātiska darbība, kā arī diplomātijas spējas un takta izjūta. Personas ar augstu C līmeni ir pedanti un apzinīgi veic sev uzticēto pienākumu.

Kas arī apstiprina augstāk menēto par garlaicību, automatizāciju un optimizāciju pašnodarbinātā darbā.

Intereses pēc aizpildu arī citus, kurus atrodu. Atbilžu izvilkums no NIID.lv karjeras vērtību testa (Visi NIID testi ir te: niid.lv/tests/testi_sakums.htm ):

Neatkarība: Domājot par dažādām profesijām, Tu vērtē, cik daudz brīvības un patstāvības tas varēs Tev dot. Vēlme būt neatkarīgam Tev ir nozīmīga, tāpēc Tu visdrīzāk izvēlēsies būt vadītājs vai pašnodarbināta persona.

Intereses: Tu pieturies pie uzskata, ka darba pasaule ir ļoti mainīga. Tāpēc profesijas izvēlē ir jāvadās pēc apstākļiem (darba tirgus pieprasījums, profesijas prestižs, atalgojums, darba vietas atrašanās u.tml.), ne tikai pēc tā, kas Tevi šobrīd interesē.

Līderība: Tev ir vairākas līdera iezīmes. Visticamāk Tu izvēlēsies darbu, kurā ir iespējams gan sadarboties ar citiem, gan dot vadošus norādījumus.

Pienākumu daudzveidīgums: Darba pasaule sastāv no dažādiem darbiem – gan tādiem, kuri atkārtojas, gan arī tādiem, kuri mainās katru dienu. Tu spēj sekmīgi darboties abās situācijās.


pārskatīts pilnībā, daļēji vai nemaz: 2020. gada 17. maijs

 

Jau 2 atsauksmes par Esmu Latvijā un darba meklējumos!

Andron Mc

#57853

Ja tu tiešām proti programmēt…

Rolands Umbrovskis

#57854

Nesapratu komentāru. Bet par pašu programmēšanu rakstā bija maz :)

Izsakies arī Tu