Mani 2 santīmi AKKA/LAA lietā! iekod likumā!

Lūk tikai dažas Latvijas autortiesību likuma rindas, kas liek aizdomāties!

Neesmu jurists, bet kaut kur man liekas AKKA/LAA pārkāpj savas robežas, ne? Nekur īsti neatradu, ka AKKA/LAA obligāti jāpārvalda manas, kā autora, tiesības. Visur ir vārds “vai”.

7.pants. Autortiesību subjekti

(2) Autortiesību subjekti autortiesības uz darbu īsteno paši vai ar savu pārstāvju starpniecību (arī ar autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju starpniecību).

42.pants. Licence un tās veidi

(4) Vispārējo licenci izsniedz autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, un šī licence dod tiesības izmantot visu to autoru darbus, kurus pārstāv šī organizācija.

47.pants. Blakustiesību objekti un subjekti

(11) Blakustiesību subjekti īsteno savas tiesības tieši, ar pilnvarotu personu vai blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju starpniecību.

48.pants. Izpildītāju tiesības

(7) Par piešķirto atļauju izmantot izpildījumu un par tā izmantošanu izpildītājam maksā taisnīgu atlīdzību. Atlīdzība maksājama izpildītājam vai pilnvarotai blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai.

51.pants. Fonogrammu producenta tiesības

(3) Atlīdzības iekasēšanu, sadalīšanu un izmaksu par fonogrammu nomu, īri un publisku patapinājumu veic izpildītāju un fonogrammu producentu pilnvarotas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. Atlīdzības summas, ko izmaksā izmantotājs atbilstoši šim pantam, sadala starp fonogrammu producentu un izpildītājiem vienlīdzīgās daļās, ja līgumā starp blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām nav noteikts citādi.

63.pants. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma vispārīgie noteikumi

(1) Autortiesību un blakustiesību subjektu mantisko tiesību aizsardzību, ja šīs tiesības nevar nodrošināt individuālā kārtā vai šāda aizsardzība ir apgrūtināta, veic mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

(2) Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas izveidošanu, darbību, reorganizāciju un likvidāciju regulē Biedrību un nodibinājumu likums, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

(5) Autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tikai kolektīvi tiek administrētas attiecībā uz:

1) publisku izpildījumu, ja tas notiek izklaides vietās, kafejnīcās, veikalos, viesnīcās un citās tamlīdzīgās vietās;

2) nomu, īri un publisku patapināšanu (izņemot datorprogrammas, datu bāzes un mākslas darbus);

3) retranslēšanu pa kabeļiem (izņemot raidorganizāciju tiesības, neatkarīgi no tā, vai tās ir pašas raidorganizācijas tiesības vai tās raidorganizācijai nodevuši autortiesību vai blakustiesību subjekti);

4) reproducēšanu personiskai lietošanai;

5) reprogrāfisku reproducēšanu personiskai lietošanai;

6) vizuālās mākslas oriģināldarbu tālākpārdošanu;

7) komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu.

64.pants. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pārstāvības tiesību apjoms

(3) Attiecībā uz šā likuma 63.panta piektajā daļā minētajiem darbu izmantošanas veidiem mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir tiesīga pārstāvēt tiesību īpašniekus bez attiecīga līguma slēgšanas.

66.pants. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pienākumi

(4) Autortiesību un blakustiesību subjekti, kas nav pilnvarojuši organizācijas iekasēt šā likuma 65.pantā paredzēto atlīdzību, ir tiesīgi pieprasīt, lai organizācijas izmaksā viņiem pienākošos atlīdzību saskaņā ar izdarīto atlīdzības sadali, kā arī lai izslēdz viņu darbus vai izpildījumu no licencēm, ko šīs organizācijas izdod darbu un blakustiesību objektu izmantotājiem.

67.pants. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības uzraudzība

(3) Kultūras ministrija uzrauga mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbību, it īpaši to, vai:

1) tiek piemēroti vienādi noteikumi vienas un tās pašas kategorijas izmantotājiem;

2) netiek nepamatoti atteikta licences izsniegšana;

3) atlīdzības sadale un izmaksa notiek paredzētajā kārtībā;

4) noteikumi par atlīdzības iekasēšanu un sadali ir taisnīgi;

5) administrēšanas izmaksas ir pamatotas.


pārskatīts pilnībā, daļēji vai nemaz: 2012. gada 29. maijs

 
 

Jau 4 atsauksmes par Mani 2 santīmi AKKA/LAA lietā! iekod likumā!

zaarcis

#4964

63. pants

Noteiktos gadījumos, kas norādīti 63. panta piektajā punktā, dabas un vispār loģikas likumi nosaka, ka tiesību aizsardzība ir neiespējama vai apgrūtināta.

Un no tā automātiski izriet, ka vajadzīgs kolektīvais pārvaldījums.

// Tikai nemēģini pārlieku tajā visā atrast loģiku. Sāks sāpēt galva – pārkarsīs, sadusmosies vai citādi.

Rolands Umbrovskis

#4967

Es tikai centos atrast likuma punktus un/vai MK noteikumus, kuros Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija tiek pilnvarota rīkoties autoru vārdā, bez pašu autoru piekrišanas.

Citu punktu Google man neizmeta.

zaarcis

#4968

Tev sanāca. Tas ir 63. pants (1. un 5. punkts).

:)

Rolands Umbrovskis

#4969

Noformulēšu precīzāk un vēlāk atbildēšu :)

Izsakies arī Tu