NVO: finanšu pārvalde (+ NVO Gada atskaite)

Bija nepieciešams kāds laiks, lai izvēlētos nākamo tēmu prioritārā secībā, jo ko rakstīt jau ir, tikai secība iespējams bieži sanāk “izklaidīga”. Pēc deni2s`a jautājuma/ieteikuma un apsverot visus “par un pret” tomēr šoreiz būs par finansēm.
Iepriekšējā sērijas rakstā bija par dibināšanas procesu biedrībai.

Brīdinājums un ieteikums (!!!): Vēlamas konsultācijas ar savu VID iestādi par neskaidrībām saistībā ar izdevumiem un rēķinu izrakstīšanu, saistībā ar pievienotās vērtības nodokļiem (PVN).

Rēķini

Grāmatvedības sakārtošana

Būtībā finanšu (ne)sakārtotība arī lielā mērā nosaka organizācijas kapacitāti uz lielākiem projektiem, neskatoties uz to, ka ir cilvēkiem vēlme darboties. Problēmas sagādā tieši nepamatotie izdevumi, kuri rakstot projektu nav atzīmēti. Kļūda tiek pieļauta, piemēram, iepērkoties veikalā, kad pie personīgajiem pirkumiem tiek pieskaitīti arī projekta/organizācijas preces. šādos gadījumos būs grūtāk izskaidrot, kādēļ ir radusies nepieciešamība vakarā iegādāties aliņu, vīnu, vai ko citu, kas uz projektu/organizāciju neattiecas, tomēr ir iesniegts čeks par šāda veida izdevumiem. Tad nu nonākam pie tāmes sastādīšanas.

Organizācijai jau sākotnēji vajadzēt izvēlēties vienu cilvēku, kurš pārvalda (pārzina) organizācijas finanses. Ideālā gadījumā ar attiecīgu pieredzi vai izglītību

Vadi grāmatvedību pats…

Tāmes sastādīšana un finanšu uzraudzība ir sarežģīts process, ja netiek ieviesta sistēma pēc kuras apstrādāt tekošo informāciju. Ideālā variantā to dara grāmatvedis. Taču jā tāda nav, vēlam katru mēnesi sistemātiski krāt visus čekus kas saistīti ar organizācijas izdevumiem un mēneša beigās tos savadīt kādā datu bāzē (OpenOfice.org (OOo) Base, OOo Spreadsheet, MS Access, MS Excel, vai cita), lai redzētu kopējos izdevumus.

Pārsvarā rakstot ikmēneša atskaites, ierakstu

  1. kam,
  2. cik,
  3. par ko,
  4. KAD!!!
  5. (vēlams) identifikators,
  6. (vēlams) persona, kas zina vairāk par maksājuma nepieciešamību,
  7. (vēlams) … cita nepieciešamā informācija.

Sākot no 5. punkta, informācija ir vairāk pašai organizācijai domāta.

Izlasi arī par vienkāršo grāmatvedību un ierakstu sistēmu.

NVO gada atskaite / pārskats

Tas viss ir noderīgi brīdī, kad atnāk “kāds kurš saprot” no finanšu lietām. Visa grāmatvedība tiek kārtota kalendārā mēneša ietvaros, kas no 1. datuma līdz attiecīgā mēneša beigām. Savukārt Gada atskaite (raksta tapšanas brīdī) ir jāiesniedz līdz 31. martam savā VID iestādē. Kā sagatavojama gada atskaite var izlasīt VID un Uzņēmuma reģistra mājas lapās.

Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma par uzņēmuma attīstību pārskata gadā. Finanšu pārskats kā kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma. (UR Gada pārskata likums)

Sabiedriskā labuma statuss

Īpaši noteikumi ir gada atskaitēs ir tām institūcijām (organizācijām), kurām no LR Finanšu ministrijas ir piešķirts “sabiedriskā labuma statuss”. Pagaidām ar šo neesmu saskāries, tādēļ nobeigumā būs saites, kur par to interesēties.

Projektu ietvaros finanšu atskaites ir jāsagatavo atbilstoši fondu nolikumiem un noteikumiem. Bet pie šī jautājuma jau vēlāk atgriezīšos, kad būs runa par finanšu piesaisti un fondiem.

Apmācības, semināri un kursi.

Konsultēties var savā VID iestādē, pirms tam vēlam sazināties ar konsultantu. Tāpat katru gadu pirms gada atskaites iesniegšanas VID, tiek rīkotas konsultācijas NVO, par šo atskaišu sagatavošanu. Jaunumiem var sekot līdzi VID mājas lapā, “NVO Institūta” mājas lapā, un citur…

Dažas noderīgas saites

Jautājumus komentāros! :) ja zināšu atbildi, sniegšu nekavējoties, citādi nāksies pagaidīt vai tiks iekļauts kādā no nākamajiem ierakstiem

PAPILDINĀJUMI:

  1. Nejauši atradu arī par PVN, kad un kāpēc jāreģistrē – ldiena.lv – PVN maksātāja reģistrācija
  2. NVO Institūta 2006. gada izdevums “NVO rokasgrāmata” (1. rokasgrāmata) nvoinstituts.lv


pārskatīts pilnībā, daļēji vai nemaz: 2013. gada 16. oktobris

 
 

Izsakies arī Tu