Projekts: radošā laboratorija Piramīda

Izdomāju, ka vajag nopublicēt to rakstu, ko Izolde uzrakstīja par radošo mākslas laboratoriju  “PIRAMĪDA”

Mākslas laboratorija PIRAMĪDA

Latvijas Avīze: Pašu radītas iespējas darboties

Līdz jūlija sākumam trīs Latvijas pilsētās – Liepājā, Rīgā un Valmierā – norisināsies projekts “Piramīda”. Idejas autoru vēlme ir izveidot radošo laboratoriju, kurā jaunieši varēs parādīt savu talantu, aizraušanos un savdabību kādā no piecām mākslas jomām – vizuālajā mākslā, fotomākslā, literatūrā, mūzikā vai kustību teātra mākslā.

Ieceres “Piramīda” radītāji ir Latvijas Kultūras akadēmijas studenti Līva Māldere (18), Jānis Ozoliņš (20), Dace Bergmane (19) un Baiba Baltruka (18), kā arī Latvijas Universitātes students Rolands Umbrovskis (21) un Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas students Pēteris Daknis (20).

— Ieceres īstenošana sākās pagājušā gada oktobrī, kad Baiba, Dace, Līva, projekta sākotnējā vadītāja, mūziķu menedžere Dita Ābola un es nolēmām rīkot šo pasākumu, – tā par “Piramīdas” aizsākumiem stāsta Jānis.

Projekta mērķi: veicināt jauniešu interesi par dažādām mākslas jomām, kultūras vērtībām, kultūras procesiem Latvijā un pasaulē; pievērst sabiedrības un it īpaši Latvijas kultūras elites uzmanību jauniešu radošās personības attīstīšanai; veicināt mākslas jaunrades procesu, piedāvājot jauniešiem īstenot savas radošās idejas un darīt šīs idejas pieejamas plašākai publikai; iedibināt mākslas laboratoriju projektus kā ikgadēju tradīciju mākslas un jauniešu radošo spēju popularizēšanai.

Katrā pilsētā notiek pasākumi divu dienu garumā. Šajā laikā jaunieši varēs papildināt savas zināšanas vairākās mākslas jomās: vizuālajā mākslā, fotomākslā, literatūrā, mūzikā un kustību teātra mākslā. Katrā mākslas nozarē ar jauniešiem darbosies projekta organizētāju uzaicināti pasniedzēji. Jāpiebilst, ka uzaicinātie galvenokārt ir studenti, kuri profesionāli apgūst ar attiecīgo nozari saistītos priekšmetus. Tajā pašā laikā ar jauniešiem darbosies arī atzīti profesionāļi. Literatūras grupu vadīs rakstniece Nora Ikstena, kustību grupu – Anša Rūtentāla kustību teātra vadītājs Dzintars Krūmiņš.

Jānis: – Divas dienas ir pārāk īss laika periods, lai varētu apgūt to, ko citi ir mācījušies vairākus gadus. Tas arī nav mūsu mērķis. Mēs gribam iesaistīt tos jauniešus, kuri sākuši pievērsties kādam mākslas veidam, un iedrošināt viņus turpināt iesākto. Iespējams, šajās divās dienās kāds atklās sevī jaunu, pirms tam apslēptu talantu. Kāds cits, iespējams, sapratīs, ka konkrētais mākslas veids nav domāts viņam.
“Piramīda” ir nekomerciāls projekts, tādēļ tā īstenotāji nekādu materiālo labumu no pasākuma rīkošanas nesaņems, arī piedalīšanās ir bez maksas.

Rolands: – Jebkuram projektam nepieciešams piesaistīt interesentus. Nepietiek ar to, ka pasākuma ideja ir laba. Ja par to neviens neuzzinās, tad neviens nepiedalīsies un viss darbs būs vējā. Pagaidām savu nākotni es saistu ar darbību dažādos kultūras un studentu pasākumos. Kaut gan arī pirms dalības “Piramīdā” man bija pieredze sabiedrisko attiecību jomā, darbs pie šīs ieceres manas zināšanas tikai padziļina.

– Tā ir mākslas laboratorija, kur katrs var izpaust savus talantus un patstāvīgi veidot visu radošo procesu, — stāsta galvenā koordinatore Līva. Pēteris vistiešāk ir saistīts ar informācijas nodošanu un saņemšanu, jo viņš ir veidojis projekta “Piramīda” mājas lapu piramida.from.lv. Viņš rūpējas gan par atbildēšanu uz e-pasta vēstulēm, gan arī par dalībnieku reģistrāciju mājas lapā: – Pagaidām mūsu mājas lapa vēl nevar lepoties ar milzīgu apmeklētāju daudzumu, taču vidēji katrs otrais cilvēks, kurš iegriežas piramida.from.lv, nolemj arī reģistrēties kā pasākuma dalībnieks.

Vienīgās grūtības, rīkojot minētos pasākumus, sagādājis naudas trūkums. – Mēs vērsāmies pie ļoti daudziem iespējamajiem atbalstītājiem. Līdz šim uz mūsu piedāvājumu ir atsaukusies Liepājas dome, kas piešķīra projektam 200 latus. Tāpēc mēs vēlamies pateikties Liepājas domei par sniegto atbalstu, taču joprojām meklējam atbalstītājus, – tā Rolands.

Pirmā “Piramīdas” nometne jau beigusies. 2. un 3. maijā tā norisinājās Liepājā, Karostā, un šķiet, ka ieguldītais darbs ir atmaksājies. – Atsauksmes galvenokārt bija pozitīvas. Jaunieši ir pārliecināti, ka šādi pasākumi ir nepieciešami, un izrāda neviltotu sajūsmu par nometni, – saka Līva.

To apstiprina arī nometnes dalībnieku teiktais. Simona un Līva bija iesaistījušās kustību mākslas grupā: – Šeit esam ieguvušas apliecinājumu tam, ka patiešām vēlamies dejot, un to arī turpināsim darīt.

Deju pasniedzējs Dzintars Krūmiņš uzsver, ka abas meitenes ir talantīgas un viņām noteikti ir vērts nākotnē nodarboties ar kustību mākslu.

Atzinīgi izsakās arī kāda cita nometnes dalībniece Inta: – Mans vaļasprieks ir fotografēšana. Šajās divās dienās atradu daudzus domubiedrus, kā arī iemācījos pāris jaunus fotomākslas knifiņus. Jāpiebilst, ka pavisam drīz projekta oficiālajā mājas lapā piramida.from.lv varēs aplūkot fotogrāfijas, kuras tapušas nometnes laikā.

Projekta veidotāji vēlas “Piramīdu” rīkot ik gadu: – Laika gaitā tas varētu notikt arī citās Latvijas pilsētās. Iespējams, būs arī vairāk mākslas nozaru, kurās jaunieši varētu izpausties.

Turpmākie “Piramīdas” pasākumi gaidāmi 3. un 4. jūnijā Valmierā, kā arī 3. un 4. jūlijā Rīgā. Sīkāku informāciju par tiem var atrast projekta oficiālajā mājas lapā http://piramida.from.lv.

Izolde Zavadska, Latvijas Avīze, 21.05.2004

Atsaucēm:
https://www.tvnet.lv/6214972/top-jauniesu-makslas-laboratorija-karosta


pārskatīts pilnībā, daļēji vai nemaz: 2019. gada 29. decembris

 
 

Izsakies arī Tu