spma sūtītāju sodīšana

Sodi par spama izsūtīšanu Latvijā un Eiropas Savienībā

Pavadot 30 min pie Latvijas un EU likumiem un noteikumiem (nolēmumiem), izrādās ir diezgan daudz veidi un panti pēc kā spamotājus apkarot. Pie tam izrādās par vienu un to pašu nodarījumu var “pievilkt” vairākus sodus uzreiz. Ērtāk, protams, ir nospiest mazo podziņu un ziņot par spamošanu, bet man tagad interese – cik ieinteresētas ir mūs iestādes šī jautājuma risināšanā praktiski.

Rakstu autors: