Lielā Ķemeru tīreļa laipa. Sala.

Lielais Ķemeru tīrelis. Sala.

Lielā Ķemeru tīreļa laipa. Sala.

Lielā Ķemeru tīreļa laipa. Sala.

pārskatīts pilnībā, daļēji vai nemaz: 2014. gada 2. jūnijs