Berlīnes mūris (2007)

Tāds izskatījās Berlīnes mūris 2007. gadā, kad tur biju Tūkstošgades attīstības mērķu vadīts.

Berlīnes mūris. Graffitti. 2007

Rezultātā tapa grāmata “How to create an information campaign.

Izsakies arī Tu