Latvijas spam sūtītāji

Spammer list jeb Surogātpastu sūtītāju saraksts

Mājas lapas lietošanas noteikumi | Saraksts tiek sastādīts kopš 2010. gada 19. decembra;

[Papildināts 2012-11-06] Turpmāk papildus tiks rakstīti iesniegumi blw.cert.lv.

Kādēļ tapis šāds surogātpastu sūtītāju saraksts

Šis surogātpastu sūtītāju saraksts tapis tikai tādēļ, ka manu e-pastu dažādas firmas ir atradušas internetā un ignorējušas privātumu, sākušas piedāvāt savus pakalpojumus, nepajautājot vai mani tas varētu interesēt, ņemot vērā, ka neesmu nekādā veidā saistīts ar šiem sūtītājiem.

Lai arī lielākajai daļai ir apakšā vienkāršs teikums, par to ja turpmāk nevēlos saņemt piedāvājumus, lai nosūtu uz tādu un tādu adresi tādu vai citādu vārdu. Dažas kompānijas iet vēl tālāk un uzskata, ja esmu atteicies no viena e-pasta, tas netraucē tām izveidot jaunu un sūtīt no tā ar to pašu atrakstīšanās tekstu apakšā.

Man ikdienā ir jāpārlasa vairāki e-pasti un ja uz katru atnāk viena un tā pati ziņa, patīkami nav “atrakstīties” ar 20+ e-pastiem no visādiem pakalpojumiem..

Saraksts ar e-pastiem, kuri pārkāpj privātumu un sūta komercpiedāvājumus. Pieļauju, ka viņi ir tik pat atvērti arī saņemt Jūsu piedāvājumus.

[labots 2015-06-21] izveidots GitHub repozitorijs, lai ikviens var pievienot;
[labots 2013-10-04] IK Monolits + sudzibas.lv;
[labots 2012-06-12] Atjaunojam un papildinām sarakstu;
[labots 2011-06-01] Pārskatam sarakstu un atjaunojam ar jauniem surogātpastu sūtītājiem un dzēšam tos, kuri ir labojušies :)


Pilns saraksts ar Latvijas spama sūtītājiem:

https://github.com/rolandinsh/spammers


Tālāk izraksts no PTAC (http://www.ptac.gov.lv/page/212&news_id=112)

Kas ir surogātpasts un vai tas var būt bīstams?

Surogātpasts (jeb “Spams“) ir nevēlamas e-pasta vēstules, SMS vai MMS (multimedia īsziņas) īsziņas, kas tiek izplatītas bez saņēmēju piekrišanas, parasti masveidīgi un visbiežāk automatizētā veidā. Surogātpasta sūtītāja identitāte bieži vien tiek slēpta – vēstules sūtītājs var nebūt tā persona, kas norādīta kā vēstules sūtītājs.

Surogātpasts ir bieži lietots kā tiešā mārketinga sastāvdaļa vai ar mērķi izvilināt personīgus datus, kas saistīts ar apšaubāmiem finansiāliem piedāvājumiem.

Surogātpasts, kas tiek izmantots kā mārketinga sastāvdaļa, parasti satur komerciālos paziņojumus. Normatīvajos aktos komerciāls paziņojums tiek definēts, kā jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību.

Aizliegts izmantot komerciāla paziņojuma sūtīšanai automātiskās zvanīšanas (galaiekārtu) sistēmas, kas darbojas bez līdzdalības (automātiskās izsaukumierīces), elektronisko pastu vai faksa aparātus (faksimilus), kurus izmantojot iespējams individuāls kontakts ar pakalpojuma saņēmēju, ja pakalpojuma saņēmējs iepriekš nav devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu.

Elektronisko pastu aizliegts izmantot komerciāla paziņojuma sūtīšanai, ja tiek slēpta vai noklusēta sūtītāja identitāte (arī tad, ja komunikāciju veic sūtītāja vārdā) vai tiek lietota nederīga elektroniskā pasta adrese, uz kuru pakalpojuma sniedzējs varētu sūtīt pieprasījumu pārtraukt komunikāciju.

Atbildība komerciāla paziņojuma (spama) sūtīšanas jomā:

Par aizliegta komerciāla paziņojuma sūtīšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.16 pantā (Komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizlieguma pārkāpšana ) ir paredzēta administratīvā atbildība (administratīvā pārkāpuma lietu tiesīga skatīt Datu valsts inspekcija).

Komerciālam paziņojumam ir jāatbilst Reklāmas likuma un Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma prasībām. Par reklāmas noteikumu pārkāpšanu un negodīgu komercpraksi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.13 pantā (Reklāmas un komercprakses noteikumu pārkāpšana) ir paredzēta administratīvā atbildība (administratīvā pārkāpuma lietu tiesīgs skatīt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs).

Tā kā komerciālo paziņojumu sūtīšanas aizliegumu pārkāpj vai var pārkāpt fizisko personu privātās dzīves neaizskaramības principu, komerciālo paziņojumu sūtīšanas tiesiskumu uzrauga Datu valsts inspekcija. Saistībā ar komerciālo paziņojumu sūtīšanas noteikumu ievērošanu Datu valsts inspekcijai ir pienākums veikt pārbaudi, ja viena gada laikā viens pakalpojuma saņēmējs ir saņēmis vismaz 10 komerciālus paziņojumus no viena pakalpojuma sniedzēja un ja pakalpojuma saņēmējs ir iesniedzis Datu valsts inspekcijai par to sūdzību.

Ja ir aizdomas, ka, izmantojot komerciālos paziņojumus, tiek veiktas krāpnieciskas darbības, tad personām ar iesniegumu būtu jāvēršas Valsts Policijā.

0