Šurp grāmatas uz … internetu. Sāku lasīt Sandras Veinbergas grāmatu Publiskās attiecības. Teorijas un prakse (2004)

Laikā, kad interneta saturs kļuvis pārbāzts ar “trokšniem”, atceroties LU Sociālo zinātņu fakultātes gadus, sāku lasīt Sandra Veinbergas grāmatu “Publiskās attiecības. Teorijas un prakse (2004) par “sabiedriskajām attiecībām” (PR). Lai arī grāmata ir relatīvi “veca”, ir lietas un principi, kuri darbojas ārpus laika robežām.

Līdz ar grāmatas lasīšanu, centīšos izprast Sandras Veinbergas paustos uzskatus medijos. Pirms nākamā gada vēlēšanām noderēs. Un pie viena arī pārdomāt savas aktivitātes internetā un satura radīšanā.


pārskatīts pilnībā, daļēji vai nemaz: 2013. gada 28. novembris

Izsakies arī Tu