Vai autoratlīdzību norādīt pašnodarbinātā gada deklarācijā?

Kaspars: Ja man ir samaksāts par mājas lapu kurā pasūtītājs apmaksājis (autoratlīdzību) visus nodokļus, tad viņu man pašnodarbinātā deklarācijā norādīt? Un ja jā, tad man to summu kaut kā savādāk norādīt vai rakstīt vienkārši pie kopējās peļņas?

Visi ienākumi ir jānorāda. Visi nodokļi jau ir atskaitīti izmaksas vietā – pie klienta. Vismaz tā vajadzētu būt, lasot likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 4. nodaļu NODOKĻA IETURĒŠANAS UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA.

10.1 Ieturot nodokli no profesionālās darbības veicēju autoratlīdzības (honorāra), pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita šā likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktā minētos izdevumus atbilstoši noteiktajai normai:

10. pants. Attaisnotie izdevumi

4) zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru izdevumi, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu un par kuriem autori saņem autoratlīdzību (honorāru). Minēto izdevumu veidus, apmēru un piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets;

Attiecīgi tev kā “māksliniekam” par to vairs nebūs jāmaksā nodoklis.


pārskatīts pilnībā, daļēji vai nemaz: 2012. gada 29. jūnijs

Izsakies arī Tu