Gudenieku pagasts

  • Video: Lebediks Alsungā (2024) 🌧️💃

    Video: Lebediks Alsungā (2024) 🌧️💃

    Mazliet jau kultūras arī vajag dzīvojot Kuldīgas novadā. Tādēļ aizbraucām uz blakus esošo Alsung suitu kultūru baudīt. Šie ir kadri no mēdējām noslēguma koncerta munūtēm, kad neskatoties uz lietu, dejotāji dejo, bet skatītāji vēl paliek un uzmundrina.