OpenAI

  • Privāts GPT “čatojot” ar taviem dokumentiem

    Privāts GPT “čatojot” ar taviem dokumentiem

    Izmēģināju uz pirmajiem dokumentiem – Latvijas Satversmi. Un patiešām – mācēja pārfrāzēt un atrast arī pēc vārdiem, kas tiešā veidā nav minēti tekstā, bet apzīmē noteiktu domu, vienlaicīgi mācēja arī izveidot kopsavilkumu. Arī laiks kādā izpildās vaicājums ir pieņemams